Za dober projekt je potrebno dosledno upoštevati utečene in preizkušene koncepte kot sta npr. 3E - Ekonomija, Energija, Ekologija ter ne nazadnje še novejši 3D - Dekarbonizacija, Decentralizacija, Digitalizacija.

Vsa ta področja so povezana med seboj in odvisna drug od drugega in to je bilo upoštevano tako pri načrtovanju, gradnji in kar je nabolj pomembno, da se bo ta koncept še nadaljeval še desetletja skozi celotno življensko dobo objekta.

3 E:

Ekonomija: Naložba v takšno Vilo je izrazito dolgoročna, zato je gledano iz čisto ekonomskega vidika takšna naložba za marskioga popolnoma nezanimiva. Prepoznati je potrebno udobje in ostale ugodnosti, ki so težko merljivi z denarjem. V vsakem primeru pa so vzdrževalni stroški na zavidljivo nizki ravni, gledano iz vidika velikoti in udobja. Prav tako ima  Vila izjemno nizke stroške za energijo in vodo ter z njo povezano kanalščino.

Energija: Vila je zanosvana tako, da rabi čim manj energije in da je le-ta pridobljena iz obnovljivih virov proizvedenih na sami lokaciji oz. v njeni bližini. Tako so zmanjšane še izgube na prenosu energije.

V lesenih zgradbah je že pregovorno nižja poraba energije v primerjavi s klasično gradnjo, saj je lahkosobna temperatura v času ogrevanja vsaj za stopinjo nižja.

Ekologija: Je zelo širok pojem, zato ga lahko srečaš na vsakem koraku. Z ekologijo se je začelo že z samo gradnjo, sedaj ko pa je Vila že zgrajena, pa se ta ekologija povezuje še z načinom življenja njenih stanovalcev, ki se odraža tako na nivoju varčevanja z energijo, vodo ter z dosednim ločevanjem odpadkov.

3 D:

Dekarbonizacija oz. defosilizacija: Vila je v večji meri narejena iz naravnih materialov in tako že s samo gradnjo so bile zmanjšane količine odpadkov in emisij CO2. Dokler bo Vila obstajala v svoji funkciji, bo v njej shranjena velika količina CO2 in to je bistvo trajsnostne gradnje. Vilo se da sokraj v celoti reciklirati! Zatorej Vila dosega izjemno nizek CO2 odtis. Več kot 90% vse energije, ki jo rabi Vila je nefosilnega izvora in CO2 nevtralnih virov.

Decentralizacija: Koncept Vile je bil zasnoval v smislu energetske samooskrbe iz energetskih virov, ki so na sami lokaciji oz. v nejni bljižnji okolici.

Digitalizacija: Celoten koncept je v večji meri nadgrajen z IT tehnologijo, ki omogoča večje izkoriste, zanesljivost delovanja in nadzor nad obratovanjem in dogajanjem večine naprav v realnem času.