Vila se ponaša z najrazličnješimi tehnološkimi rešitvami, ki Vili omogočajo učinkovito rabo energije in na drugi strani visoko zanesljivost oskrbe s toploto in vodo. Zminimalizirati smo želeli porabo fosilnih goriv ter se osredotočili na trajnostno generiranje električne, toplotne energije iz obnovljivih virov energije ter prihranki pri porabi pitne vode.

Ker je v Vili toliko različnih tehnologij, smo ta del poimenovali kar energetski atelje Vile.

Kotel na pelete - ETA PU 11 (11 KW toplot. moči) - predstavlja primarno oskrbo vile s toplotno energijo za ogrevanje in pripravo TSV

 

Lončena peč na drva z veliko kapaciteto akumuliranja toplotne energije - 3 kW - pomožno, alternativno ogrevanje in za pokrivanje eventuelnih konic

Vakumski sončni kolektorji  (10 kW toplotne moči) - prvenstveno namenjeni pripravi TSV v poletnih mesecih in kot dopolnilno ogrevanje v prehodnih obdobjih

Sistem za zbiranje in uporabe deževnice - do 50% prihranek pitne vode, ki jo nadomešča deževnica, zato ima Vila dvojno inštalacijo namenjeno za splahovanje sanitarij, uporabe v pralnem stroju, zalivanje, pranje avtomobilov,...

Fotonapetostna elektrarna - 200 w, obratovanje paralelno z omrežjem, vsa proizvedena električna energija se v celoti porabi znotraj Vile. V pripravi je nova, večja FNE

Rekuperacija - s centralnim, prezračevalni sistemom z rotirajočim bobnom, ki omogoča vračanje vlage v prostore in sistemom za predgrevanje (oz. pohlajevanje) svežega, vstopnega zraka preko zemeljskega kolektorja